NL / FR

Groen

We zijn ambitieus als het om duurzaamheid gaat. We zijn dan ook trots dat we de eerste mineraalwater-groep in Europa zijn, waarvan alle merken 100% CO2-neutraal zijn. Dit is het resultaat van tien jaar consistent beleid.

Lees meer over groen

Terug

Klimaatneutraal

We zijn ambitieus als het om duurzaamheid gaat. We zijn dan ook trots dat we de eerste mineraalwater-groep in Europa zijn, waarvan alle merken 100% CO2-neutraal zijn. Dit is het resultaat van tien jaar consistent beleid.

We zijn CO2-neutraal van bron tot consument. Dat hebben we bereikt door de CO2-uitstoot in de hele organisatie te reduceren: van kantoor tot productie. Denk daarbij aan de installatie van bijna 10.000 zonnepanelen, optimalisatie van (transport)processen en verduurzamen van verpakkingen. Dit verduurzamingsproces heeft de komende jaren onverminderd onze aandacht. Zaken die we nu nog niet kunnen verduurzamen, compenseren we. Stap voor stap verlagen we onze uitstoot tot nul. Daarom hoeven we steeds minder te compenseren.

Onze flessen zijn 100% recyclebaar

We zijn continu bezig met het verminderen van negatieve impact. Inmiddels zijn al onze flessen 100% recyclebaar. Maar we gaan verder. Zo hebben we een duurzame verpakkingsstrategie gelanceerd met 10 ambitieuze doelstellingen op het gebied van productontwerp, verpakkingsproductie, inzameling en het voorkomen van zwerfafval.

Een nieuwe aanpak voor inzameling en recyclage

In iedere markt kijken we wat de beste manier is om duurzamer te opereren. In België hebben we de oproep gedaan om via een breed overleg gezamenlijk doeltreffende oplossingen te zoeken om het inzamelingspercentage (met name buitenshuis) op te trekken en de kwaliteit van de gerecycleerde verpakkingen en het hergebruik ervan te verbeteren.

We moeten samen met producenten, verdelers, instellingen voor afvalophaling en –recyclage, politici, verenigingen en burgers werken aan een totaal nieuwe aanpak. Daarbij denken we aan de invoering van een statiegeldsysteem voor drankverpakkingen, een netwerk van machines die een retourpremie geven voor blikjes en PET-flessen of een 'bottle-to-bottle'-inzamelings- en recyclagesysteem.

gerecycleerde fles

SPA® TOUCH: 100% gerecycleerde flessen

Ook onze producten en hun verpakking krijgen bijzondere aandacht bij onze inspanningen om duurzaam te ondernemen. Zo kan genieten van SPA® TOUCH nu ook ecologischer, want onze flesjes bestaan sinds kort uit 100% gerecycleerd materiaal! 

We gaan verder

Meer weten over onze duurzaamheidsstrategie en initiatieven?
Kijk dan op Source of Change.

Source of Change